MALING, LIM OG FUG

Malingsinfo, lim, fugemasse og anbefalinger.

Malingsinfo

Her finner du Malingsinformasjon
Glans, fargekode NCS og tips før overmaling.

Klikk under for å laste ned PDF:

Malingsinfo

Lim/fug og tips

Her finner du lim- og fugeanbefaling, limliste for plattformgulv og anbefaling for montering av gulvplater på bjelkelag.

Klikk under for å laste ned PDF

Lim og fugeanbefaling

Limliste for plattformgulv

Montering av gulvplater på bjelkelag

Monteringsanvisninger

Monteringsanvisninger for vegg, gulv og tak.

Dokumentasjoner

FDV, HMS, Produktdatablad, CE Ytelseserklæringer, BREEAM A20/Hea2, Sikkerhetsdatablad, EPD Norge, Sintef Teknisk Godkjenning, PEFC og FPC.