MALING, LIM OG FUG

Malingsinfo, lim, fugemasse og anbefalinger

MALING, LIM OG FUG

Malingsinfo, lim, fugemasse og anbefalinger

Malingsinfo

Her finner du Malingsinformasjon
Glans, fargekode NCS og tips før overmaling.

Klikk under for å laste ned PDF:

Malingsinfo

Lim/fug og tips

Her finner du lim- og fugeanbefaling, limliste for plattformgulv og anbefaling for montering av gulvplater på bjelkelag.

Klikk under for å laste ned PDF

Lim og fugeanbefaling

Limliste for plattformgulv

Montering av gulvplater på bjelkelag

Monteringsanvisninger

Monteringsanvisninger for vegg, gulv og tak.

Dokumentasjoner

FDV, HMS, Produktdatablad, CE Ytelseserklæringer, BREEAM A20/Hea2, Sikkerhetsdatablad, EPD Norge, Sintef Teknisk Godkjenning, PEFC og FPC.