Åpenhetsloven

Åpenhet og ansvarlighet i verdikjeden

Åpenhetsloven inngår fra 2023

Åpenhetsloven inngår fra 2023 i Arbors internkontroll og forbedringsarbeid. Arbor benytter DFØs høyrisikoproduktliste til vurdering av risiko tilknyttet åpenhetsloven og finner det med rimelig sikkerhet at våre bedrifter og Arbors leverandører driver virksomhet uten at dette går på bekostning av  grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med Åpenhetsloven skal vi sikre at både egen bedrift og våre leverandører driver virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at vi gjennomfører aktsomhetstvurderinger og at vi stanser, forebygger eller reduserer skade.

Loven pålegger blandt annet virksomheter til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og forstå risikoen for eventuelle brudd – og aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

For mer informasjon rundt Åpenhetsloven
Les også:

Lovteksten på Lovdata.no: Åpenhetsloven
Åpenhetsloven på: Forbrukertilsynet.no