MILJØINFORMASJON

SVANEMERKET, PEFC, BREEAM, EPD OG FPC

MILJØINFORMASJON

SVANEMERKET, PEFC,BREEAM, EPD OG FPC

Miljø

MILJØANSVAR
All vår produksjon påvirker miljøet fra uttak av råvarer til sluttbrukers håndtering av avfall. Vår eksistens er basert på et miljø i god balanse. Vi jobber derfor kontinuerlig med å ligge i forkant av utviklingen og bruker betydelige ressurser på å opprettholde en optimal produksjon ift miljøkrav fra myndighetene.

Arbor henter det meste av råvirket fra skogene i Nordland. Gjennom mange års erfaring har vi funnet frem til en kombinasjon av seinvokst skog fra Helgeland, som er spesielt godt råstoff, dette kombinert med en stor grad av knowhow og prosesskontroll, gir svært høy kvalitet på sluttproduktet. I tillegg er sponplatene resirkulerbare. Arbor er også først ute med materialgjenvinning og sirkulære produkter.  

 

Svanemerket
Svanemerket er frivillig, stiller bredspektrede miljøkrav (multikriterier), er basert på livssyklusvurderinger, skjerper kravene jevnlig, utvikler kravene i åpenhet, opererer med kjente kostnader, og bedriver tredjeparts uavhengig sertifisering.

Arbor har svanemerkede produkter og vi fokuserer på hele miljøspekteret. Fra skogen/råstoff, energiforbruk, kjemikalier, produkt/produksjonsutslipp til gjenvinning. Vi vektlegger at skogen skal drives bærekraftig. Skogsdriften skal ikke ødelegge skogen som økosystem. Vi skal ikke ta ut mer enn vi planter av ny skog. Skogen skal ikke ligge i vernede eller omdiskuterte områder, og verken truede plante- og dyrearter eller lokalbefolkningen skal lide av skogsdriften. Alt trevirke skal være sporbart. Det vil si at svanemerkets fagfolk kan finne ut akkurat hvor treet kom fra, og kontrollere at skogsdriften tilfredsstiller de kravene vi stiller.

Våre standard/fuktbestandige gulvplater og veggplater i spon er Svanemerket. Dette er garantien for et miljøvennlig produkt.

PEFC
PEFC Norge har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifisering av skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.

Alle som leverer råstoff til Arbor er derfor PEFC-sertifisert. Dette innebærer at vi kun kjøper råstoff fra leverandører som driver bærekraftig.

EPD Norge
EPD står for (Environmental Product Declaration). EPD er skrevet av en tredjepart, og viser verifisert sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er basert på internasjonale standarder.

 

BREEAM NOR
Ved BREEAM-NOR-sertifisering blir bygget målt etter sin miljøprestasjon. Dette innebærer inneklima, energibruk, materialvalg, nærhet til offentlig kommunikasjon og avfallshåndtering.

 

FPC
FPC er et samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk. 

 

SVANEMERKET

SVANEN GODKJENNING NORSK

SVANEN GODKJENNING ENGELSK

EPD NORGE

EPD SPONPLATER STANDARD/ GULV/ VEGG/ TAK

EPD MDF MALT/ VEGG/ TAK

EPD SPONPLATER FUKTBESTANDIG/ GULV/ VEGG/ TAK

EPD SPONPLATER MALT/ VEGG/ TAK

BREEAM A20 / HEA2

A20 MDF/ ARBOR KRAGERØ

HEA2 MDF/ ARBOR KRAGERØ

A20 SPON / ARBOR AS

HEA2 SPON / ARBOR AS

BREEAM MAT.02 / ARBOR AS

PEFC

PEFC SERTIFIKAT ARBOR

FPC

FPC SERTIFIKAT ARBOR 

Monteringsanvisninger

Monteringsanvisninger for vegg, gulv og tak.

Dokumentasjoner

FDV, HMS, Produktdatablad, CE Ytelseserklæringer, BREEAM A20/Hea2, Sikkerhetsdatablad, Svanen, EPD Norge, Sintef Teknisk Godkjenning, PEFC og FPC.