ARBOR

Sponplatefabrikken i Hattfjelldal
Hovedkontor og produksjon

ARBOR

Sponplatefabrikken i Hattfjelldal
Hovedkontor og produksjon

OM ARBOR AS

Arbor AS ligger i Hattfjelldal kommune i Nordland. Arbor ble grunnlagt i 1957 og er landets første sponplateprodusent.
Vi leverer kvalitetsplater av spon til gulv, vegger og tak, samt plater til møbelindustrien og konstruksjonsformål.
Vi bruker mye rundtvirke – det kjenner du på fastheten.

Markedsføring:
Kundesegmentet er byggevarekjeder og forhandlere, som leverer videre til entreprenører, byggmestere og forbrukere.
De aller fleste byggevarekjedene kan levere våre produkter.
Lagerhold varierer fra butikk til butikk,men du kan alltid få levert våre produkter via de store byggevarekjedene.

Distribusjon:
Transport fra Hattfjelldal og fra lagrene til kundene skjer hovedsakelig med bil.
Arbors kostnadseffektive distribusjonsidé betyr rimeligere frakt.
Mengden av gods som fraktes nordover i Norge er mange ganger større enn det som sendes sørover.
Dette utnytter vi ved at våre transportører frakter Arbor-plater sørover og lim til sponplateproduksjonen og annet gods nordover.
Dermed blir fraktutgiftene mindre for alle parter og dette gir en mer miljøvennlig transport.

Arbor-platene fraktes i miljøriktig emballasje uten bruk av plast.

Historien

Fabrikken ble grunnlagt av Ragnar Siegel i 1957, og er landets første sponplatefabrikk. I 1974 ble det tatt i bruk et helt nytt anlegg, som i ettertid er modernisert flere ganger. Ny malingsavdeling sto ferdig våren 2015. Nå kombinerer vi en rutinert og stabil arbeidsstokk med topp, moderne produksjonsutstyr.

Topp moderne produksjon

Vi kombinerer en rutinert og stabil arbeidsstokk med topp moderne produksjonsutstyr. Vi har valgt å bruke en en-etasjes presse. Det finnes mer effektivt utstyr, men ingenting gir bedre kvalitet enn dette.

Godt råvirke er nøkkelen
Arbor henter det meste av råvirket fra skogene i Nordland. Gjennom mange års erfaring har vi funnet frem til en kombinasjon av seinvokst skog fra Helgeland, som er spesielt godt råstoff, dette kombinert med en stor grad av knowhow og prosesskontroll, gir svært høy kvalitet på sluttproduktet. Platene er CE-merket og PEFC-sertifiserte. I tillegg er sponplatene resirkulerbare. Arbor er også først ute med materialgjenvinning og sirkulære produkter.

Kvaliteten i Arbor-platene gjenspeiler seg også i miljøegenskapene. Vi har gulv og veggprodukter som er svanemerket, som er garantien for et miljøvennlig produkt.

Arbor-platene fraktes i miljøriktig emballasje uten bruk av plast. Arbor benytter hovedsakelig erfarne norske transportører som sikrer færre transportskader og få ergrelser for våre kunder rundt omkring i Norge. Kundesegmentet er byggevarekjeder og forhandlere, som leverer videre til entreprenører, byggmestere og forbrukere.