REKLAMASJONSSKJEMA

SPON/ MDF

Kriterier

1) Leverte varer gjennomgår nøye kvalitets kontroll. Likevel kan plater med avvik komme ut på markedet.
Montør er derfor ansvarlig for å sjekke produktene før montering.
Monterte produkter er godkjente produkter og kan generelt sett ikke reklameres på.
2) Ved reklamasjon skal reklamasjons formular fylles ut og sendes inn til salgs punkt/butikk av vare …?
3) Det er salgssted/butikk som kunde skal forholde seg til.
4) Det kan være mange årsaker til avvik på ett produkt og ønsket resultat ifm. oppføring.
5) Produsentens erstatningsansvar begrenser seg til produktets verdi.

Reklamasjonsskjema

    Beskrivelse av feiltype med produksjonsdato

    Avvik profilAvvik not/fjærMalingsfeilTransportskadeAnnen feil