REKLAMASJONSSKJEMA

SPON/ MDF

Kriterier

1) Leverte varer gjennomgår nøye kvalitets kontroll. Likevel kan plater med avvik komme ut på markedet.

2) Montør er ansvarlig for å sjekke at produktene er i orden før montering.

3) Montør er ansvarlig for godt arbeidslys og montering etter monteringsveiledning.

4) Monterte produkter kan det generelt sett ikke reklameres på.

5) Ved reklamasjon skal reklamasjonsskjema fylles ut og sendes inn av utsalgssted/butikk.

6) Bilder må legges med for at reklamasjonen skal kunne vurderes. 

7) Privatkunde som ønsker å reklamere på ett produkt tar kontakt med utsalgssted/butikk.

8) Det kan være mange årsaker til ett slutt resultatet ved oppføring som kunden ikke er fornøyd med selv om produkter er feilfritt.

9) Produsentens erstatningsansvar begrenser seg til produktets verdi.

Reklamasjonsskjema

    Beskrivelse av feiltype med produksjonsdato

    Avvik profilAvvik not/fjærMalingsfeilTransportskadeAnnen feil