SYSTEMGULV

Arbor Systemgulv er utviklet og produseres i Norge – tilpasset norske forhold, krav og byggeskikk. Systemgulvet er godkjent av SINTEF og er enkelt å montere for «alle» typer gulvkonstruksjoner.

SUSTEMGULVGULV

«Lydgulv, vannbåren varme, el-varme, installasjonsgulv, ventilasjonsgulv»

Enkelt å montere, med få komponenter

Arbor Systemgulv består av fem ABS-plastkomponenter og en aluminiumsprofil. Alle disse er utviklet og produseres nå i Norge. Idéen var å utvikle et enklere og mer økonomisk gulvsystem for lydgulv, med færre komponenter og uten behov for egne ingeniører for planlegging av hvert prosjekt.

Systemet er så enkelt som å bygge et vanlig bærende gulv av tre og spon, med de fordelene justerbare komponenter gir ift lyd og byggehøyde. Byggetekniske løsninger som el-installasjoner og VVS – kan legges integrert i systemet.

Det kan monteres av de samme som bygger prosjektet uten ekstra opplæring. Følg vår enkle monteringsanvisning – så blir resultatet perfekt.

 Arbor systemgulv kan brukes som:

 • Lydgulv
 • Gulv for vannbåren varme
 • Gulv for el-varme
 • Installasjonsgulv
 • Ventilasjonsgulv

Arbor Systemgulv består av 5 deler. Ved levering er dempeputen montert på foten. Alle komponentene er produsert i Norge og med råvarer av høy kvalitet.

Enkelt å montere for «alle» typer gulvkonstruksjoner.

Består av kun 5 deler + gulv.

Bruksområder:

Arbor Systemgulv er et norskprodusert gulvsystem, som kan leveres til alle typer gulvkonstruksjoner, men det må prosjekteres til hvert enkelt gulv etter krav fra byggherre-/arkitekt. Det kan brukes på gulv hvor det er ønskelig med avrettet gulv, fremføring av tekniske installasjoner og effektiv trinn- og luftlydisolering.

Bæreevne
Arbor Systemgulv tilfredsstiller alle krav til bæreevne i brukskategori A og B.

 • Brukskategori A
  Jevnt fordelt vertikallast 2,0 kN/m2
  Vertikal punktlast 2,0 kN
 • Brukskategori B
  Jevnt fordelt vertikallast 3,0 kN/m2
  Vertikal punktlast 2,0 kN

Ved større belastninger prosjekteres det inn flere tilfarere for det enkelte prosjekt.

Arbor Systemgulv er først og fremst et gulv for lyddemping – et gulv hvor du kan oppleve stillheten.
Systemgulvet er et unikt, komplett gulvsystem for alle typer overgulv og er beregnet for montering av lastbærende gulvsponplater på byggeplass.

Gulvsystemet er godkjent av SINTEF og kan brukes på betong uten avretning og andre gulv hvor avretning ikke er utført – f.eks gamle tregulv.
Det er viktig at det ikke er svikt i undergulvet, fordi dette overføres til ferdig gulv.

Vårt system kan også leveres uten dempepute og dermed benyttes til gulv uten behov for lyddemping. Da kan dempeputen erstattes med annet materiale i samme størrelse.

Systemet består av tilfarersystemet med byggehøyde fra 90 mm til 450 mm før sponplater legges og Arbor Gulv Standard 22 mm, Arbor Gulv Fuktbestandig 22 mm og Arbor Thermogulv Standard 22 mm.

Denne monteringsanvisningen gjelder som tillegg ved bruk av Arbor Gulv og Arbor Thermogulv – se egne monteringsanvisninger

FØL STILLHETEN

FØL STILLHETEN

Arbor Systemgulv har svært gode verdier mht lyddemping og reduserer ubehagelig lyd.

 

 • Iflg SINTEF TG laboratoriemålt trinnlydsforbedringstall:
  22 mm Arbor sponplate 26 dB
  Gulvbelegg og 22 mm Arbor sponplate 28 dB
  Målt på 140 mm standard betongdekke
 • Forbedring i luftlydsisolasjon (tabell 3 TG) hhv
  4 dB / 5 dB
 • Feltmålt trinnlydsreduksjon 34 dB
  F.eks nabo går over gulvet
 • Feltmålt luftlydsisolasjon 5-7 dB
  F.eks. lyden som høres fra naboens TV – radio
 • Ved en økning på 9 dB, vil dette oppfattes som en fordobling av lyden

ARBOR SPON

Sponplatene er laget av seinvokst skog fra Helgeland, som er spesielt godt råstoff, dette kombinert med en stor grad av knowhow og prosesskontroll, gir svært høy kvalitet på sluttproduktet. Platene er CE-merket og PEFC-sertifiserte. I tillegg er produktet resirkulerbart. Arbor er også først ute med materialgjenvinning og sirkulære produkter.

FEM KOMPONENTER

FEM KOMPONETER

1. Fot med dempepute
Materiale: ABS-plast 
Format: B 55 x L 55 x H 38 mm – inkl.dempepute.
Dempepute i lyddempende materiale, T 12,5 mm L 50 x B 50 mm, limt til foten.
NOBBnr 55023114

2.1 Justerskrue 200
Materiale: ABS-plast
Format: Ø 30 mm, L 200 mm
NOBBnr 55023125

2.2 Justerskrue 400
Materiale: ABS-plast
Format: Ø 30 mm, L 400 mm
NOBBnr 55023133

3. Gjengehylse
Materiale: ABS-plast
Format B 52 x L 80 x H 60 mm
NOBBnr 55023144

4 Hylleknekt
Materiale: ABS-plast
Format B 52 x L 46 x H 36 mm
NOBBnr 55023152

5 Aluminiumstilfarer
Materiale: Aluminium
Format T 2 mm, L 2395 x B 45 x H 30 mm
NOBBnr 55023163

LIM, FUG OG SKRUER

LIM, FUG OG SKRUER

Oversikt over forslag til lim, fug og skruer. Velg gjerne andre produkter, men sjekk at de har tilsvarende dokumenterte spesifikasjoner.MERKING

Liming av fot til betong og liming av sponplate til aluminiumstilfarer

Anbefalt lim: Maxi Bond Seal

Produkter med tilsvarende dokumenterte spesifikasjoner kan også benyttes.

Liming av sponplateprofiler

Anbefalt lim: Bostik Sponplatelim 2511

Produkter med tilsvarende dokumenterte spesifikasjoner kan også benyttes.

NB! Påfør så mye lim at det tyter ut i skjøtene og tørk bort overskytende lim.

Fuging mot vegger og faste installasjoner

Bostik Silmax 2620

Produkter med tilsvarende dokumenterte spesifikasjoner kan også benyttes.

Skruing av sponplate til aluminiumstilfarer

Selvborende vingeskrue vi anbefaler:
Motek: Ø 4,8×48 art.nr 1195045
Essve: Ø 4,8×45 art.nr 595145
Essve: Ø 3,8×41 art.nr 595341 (båndet)

Produkter med tilsvarende dokumenterte spesifikasjoner kan også benyttes.

MED ARBOR SPONPLATER

MED ARBOR SPONPLATER

Arbor Systemgulv er godkjent av SINTEF – forutsatt at det er montert Arbor Standard Gulvsponplate 22 mm, Arbor Fuktbestandig Gulvsponplate 22 mm eller Arbor Thermogulv Standard 22 mm. Andre sponplater kan ikke brukes med henvisning til SINTEF TG.

Arbor Standard Gulvsponplate

Tykkelse: 22 mm
Format: 62 x 242 cm
Lysmål: 60 x 240 cm
Dekker: 1,44 m2
Kantene: Not og fjær 4 kanter

SINTEF TG 2481.

Arbor Fuktbestandig Gulvsponplate

Tykkelse: 22 mm
Format: 62 x 242 cm
Lysmål: 60 x 240 cm
Dekker: 1,44 m2
Kantene: Not og fjær 4 kanter

SINTEF TG 2481

Arbor Standard Thermogulv

Tykkelse: 22 mm
Format: 62 x 242 cm
Lysmål: 60 x 240 cm
Dekker: 1,44 m2
Kantene: Not og fjær 4 kanter

Brukes der det skal legges 17 mm rør for vannbåren gulvvarme som er godkjent fra Uponor. Arbor Thermogulv Standard brukes som undergulv på trebjelkelag eller aluminiumstilfarere i tørre rom.

Arbor Fuktbestandig Thermogulv

Tykkelse: 25 mm
Format: 62 x 242 cm
Lysmål: 60 x 240 cm
Dekker: 1,44 m2
Kantene: Not og fjær 4 kanter

Brukes der det skal legges 17 mm rør for vannbåren gulvvarme som er godkjent fra Uponor.

MERKING

CE merket

PEFC merket

SINTEF merket