ARBOR-KRAGERØ

Produksjon av MDF produkter

Om Arbor Kragerø AS

Arbor-Kragerø leverer MDF-produkter for vegg og tak.
Produksjonen omfatter ubehandlede og malte interiørprodukter i moderne farger.
Vi produserer også veggpaneler med bilder, graffiti og dekorer.


Markedsføring:
Kundesegmentet er byggevarekjeder og forhandlere, som leverer videre til entreprenører, byggmestere og forbrukere.
De aller fleste byggevarekjedene kan levere våre produkter.
Lagerhold varierer fra butikk til butikk, men du kan alltid få levert våre produkter via de store byggevarekjedene.

Distribusjon:
Arbor AS (Hattfjelldal) ligger midt i Norge, men har lang vei fram til kundene.
Derfor har vi etablert brohoder nærmere kundene med lagre for sponplater i Kragerø.
Arbor-Kragerø leverer også til vårt lager i Hattfjelldal, for samlet distribusjon av spon og MDF til kunder.

Transport fra Hattfjelldal og Kragerø og fra lagrene til kundene skjer hovedsakelig med bil.
Primært søker vi å oppnå samlast med både spon og MDF på en bil til våre kunder fra de lagrene vi har, men noen av varene kjøres direkte til kunden fra produksjonsstedet.

Arbors kostnadseffektive distribusjonsidé betyr rimeligere frakt.
Mengden av gods som fraktes nordover i Norge er mange ganger større enn det som sendes sørover.
Dette utnytter vi ved at våre transportører frakter Arbor-plater sørover og lim til sponplateproduksjonen og annet gods nordover.
Dermed blir fraktutgiftene mindre for alle parter og dette gir en mer miljøvennlig transport.

Arbor-platene fraktes i miljøriktig emballasje uten bruk av plast.